1. Disiplin ile ilgili işlemlerin mevzuata uygun şekilde, zamanında yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak,

2. İlde muhakkiklerce yapılan inceleme ve soruşturma sonucu tanzim edilen raporlarda teklif edilen disiplin işlemleri yapmak, diğer teklifler yönünden koordinasyonu sağlamak,

3. 4483 sayılı Kanun uyarınca ildeki memurların ve diğer kamu görevliler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

4. İl disiplin kurulunca verilen kararlarla ilgili yazışmalar yapmak,

5. Müdürlüğe iletilen konularla ilgili inceleme ve soruşturma yapılması, takip edilerek sonuçlandırılması, sonucundan ilgililere bilgi verilmesi,

6. Disiplin işlemleri ile ilgili Bakanlıkla yazışmalarda bulunmak,

7. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,

8. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.